Společnost Ecord s.r.o.

je stavební firmou s bohatými zkušenostmi v oboru provádění staveb. Hlavní důraz klademe na kvalitní technické vedení staveb a důslednou přípravu. Náš systém práce, způsob vedení staveb a systém kontroly jakosti nám umožňuje garantovat vysokou kvalitu námi prováděných staveb a poskytovat nadstandardní záruky, to vše při dodržení příznivých cen pro investora a krátkých lhůtách výstavby.

Stavební činnost

 • stavební práce při výstavbě nových budov a objektů
 • stavební práce při výstavbě stávajících budov a objektů
 • modernizaci stávajících budov a objektů
 • speciálních dodávek a montáží na interiérech i exteriérech

  Liniové stavby

 • Výkopy a pokládka telekomunikačních a elektrických sítí
 • Projekt DIO – Dopravně inženýrské opatření
 • Výkop a pokládka liniové trasy
 • Geodetické zaměření
 • Úpravy povrchů, asfalty, dlažba, zatravnění

  Výkopy a stavba jednoduchých liniových staveb
 • Vodovodní síť
 • Kanalizace

  Terénní úpravy

 • Chodníky
 • Cesty
 • Parkové úpravy

Systémy pro silniční dopravu

 • obnova a výstavbasvětelných signalizačních zařízení (SSZ)
 • vodorovná a svislá značení
 • světelná signalizační zařízení s radary
 • systémy indikace vstupu chodce do vozovky
 • přisvětlování přechodů pro chodce

Optické sítě

  • Vypracování DIO – Dopravně inženýrské opatření
  • Výkop a pokládka trasy
  • Hutnící zkoušky
  • Geodetické zaměření
  • Záfuk optických kabelů, mikrokabelů nebo mikrotrubiček do HDPE trubek