Společnost Ecord s.r.o.

je stavební firmou s bohatými zkušenostmi v oboru provádění staveb. Hlavní důraz klademe na kvalitní technické vedení staveb a důslednou přípravu. Náš systém práce, způsob vedení staveb a systém kontroly jakosti nám umožňuje garantovat vysokou kvalitu námi prováděných staveb a poskytovat nadstandardní záruky, to vše při dodržení příznivých cen pro investora a krátkých lhůtách výstavby.

Stavební činnost

 

  • stavební práce při výstavbě nových budov a objektů

  • stavební práce při výstavbě stávajících budov a objektů

  • modernizaci stávajících budov a objektů

  • speciálních dodávek a montáží na interiérech i exteriérech

Liniové stavby


  • Výkopy a pokládka telekomunikačních a elektrických sítí

  • Projekt DIO – Dopravně inženýrské opatření

  • Výkop a pokládka liniové trasy

  • Geodetické zaměření

  • Úpravy povrchů, asfalty, dlažba, zatravnění

  • Výkopy a stavba jednoduchých liniových staveb

  • Vodovodní síť

  • Kanalizace

  • Terénní úpravy

  • Chodníky

  • Cesty

  • Parkové úpravy

Systémy pro silniční dopravu

 

  • obnova a výstavba světelných signalizačních zařízení (SSZ)

  • vodorovná a svislá značení

  • světelná signalizační zařízení s radary

  • systémy indikace vstupu chodce do vozovky

  • přisvětlování přechodů pro chodce

Optické sítě

 

  • Vypracování DIO – Dopravně inženýrské opatření

  • Výkop a pokládka trasy

  • Hutnící zkoušky

  • Geodetické zaměření

  • Záfuk optických kabelů, mikrokabelů nebo mikrotrubiček do HDPE trubek