Optické sítě

·         Vypracování DIO – Dopravně inženýrské opatření

·         Výkop a pokládka telekomunikační trasy

·         Hutnící zkoušky

·         Geodetické zaměření

·         Předání stavby a ukončení smluv

·         Zhotovení kabelových tras v budovách, kolektorech nebo metru

·         Záfuk optických kabelů, mikrokabelů nebo mikrotrubiček do HDPE trubek nebo mikrokabelů do mikrotrubiček

·         Provedení montáže optických pasivních prvků, optických kabelů

·         Měření kabelů a zhotovení protokolů

·         Geodetické zaměření

·         Vytvoření Dokumentace skutečného provedení