Optické sítě

·         Vypracování DIO – Dopravně inženýrské opatření

·         Výkop a pokládka trasy

·         Hutnící zkoušky

·         Geodetické zaměření

·         Záfuk optických kabelů, mikrokabelů nebo mikrotrubiček do HDPE trubek