Systémy pro silniční dopravu

·         obnova a výstavba světelných signalizačních zařízení (SSZ)

·         vodorovná a svislá značení

·         světelná signalizační zařízení s radary

·         systémy indikace vstupu chodce do vozovky

·         přisvětlování přechodů pro chodce