Liniové stavby

 • Výkopy a pokládka telekomunikačních a elektrických sítí
  • Projekt DIO – Dopravně inženýrské opatření
  • Výkop a pokládka liniové trasy
  • Geodetické zaměření
  • Úpravy povrchů, asfalty, dlažba, zatravnění
 • Výkopy a stavba jednoduchých liniových staveb
  • Vodovodní síť
  • Kanalizace
 • Terénní úpravy
  • Chodníky
  • Cesty
  • Parkové úpravy